O spolku

Spolek Přátel sportu Hostěnice (SPsH) se zrodil v hlavách několika nadšenců sportu již před mnoha lety. Vždy zůstávalo pouze u slov, ale to se změnilo v sobotu 05. září 2015, kde si na ustávající schůzi všichni zapálení aktivní i pasivní sportovci navrhli a také jednohlasně schválili stanovy spolku, členské příspěvky, jeho vedení a další a další náležitosti nezbytné pro jeho fungování. SPsH má své sídlo v Hostěnicích, na adrese Hostěnice č.p. 6, PSČ 664 04. Základními účely spolku jsou sdružování osob za účelem sportu, propagace, organizování a podpora sportovních akcí, začleňování dětí do sportovních aktivit, vybudování zázemí k hřišti ,,Na Pastviskách“ a ochrana životního prostředí (čištění lesů, potoků, luk, apod. činnosti). Za hlavní činnosti spolku patří:

  1. a) organizování a pořádání nohejbalových, fotbalových, tenisových, hokejových a dalších akcí,
  2. b) výroby a úpravy ledové plochy na hřišti ,,Na Pastviskách“ v zimním období,
  3. c) účasti na dobudování nohejbalového kurtu na hřišti ,,Na Pastviskách“,
  4. d) spolupráce s jinými organizacemi,
  5. e) pravidelného přispívání do obecního zpravodaje obce Hostěnice o fungování spolku,
  6. f) zapojením dobrovolníků a podporou dobrovolnictví,
  7. g) realizací projektů souvisejících s hlavními účely spolku.

Úspěšné zapsání našeho spolku do spolkového rejstříku proběhlo 22 října a 7 listopadu byl spolek zdárně zaregistrován u Krajského soudu v Brně. Přátel sportu nevznikl a ani nechce působit jako konkurence vůči ostatním sdružením. Chce s nimi trvale spolupracovat a podílet se na společných akcích v obci ať už aktivní účastí, či při podpoře s jejich organizováním. Přejeme si naopak vytvořit klidnou a přátelskou součinnost všech, kteří o to stojí.

Comments are closed